×

Priser

Gjeldende priser til og med 31.12.16:

Hel plass: 2.655,-  Kost kr. 300,-/mnd i tillegg.

50% plass: 1593,- Kost kr 150,- kommer i tillegg.

Gjeldende priser fra 1.1.17:

Hel plass kr 2730,- +300,- kostpenger

50 % plass 1638,- + 150,- kostpenger

Søskenmoderasjon:

  • 30% for barn nr.2
  • 50% for barn nr.3 og 4

Vi har inntektsgradert foreldrebetaling.

Barnehagen tilbyr i utgangspunktet 100%plasser, med mulighet for 50% plasser. Det forutsetter at flere ønsker 50% plass.