×

Priser

Gjeldende priser fra og med 1.januar 2018:

  • Hel plass:    2910,-  Kost kr. 300,-/mnd i tillegg.
  • 50% plass: 1746,-   Kost kr 150,- kommer i tillegg.


Søskenmoderasjon:

  • 30% for barn nr.2
  • 50% for barn nr.3 og 4

Inntektsgradert foreldrebetaling. 

Barnehagen tilbyr i utgangspunktet 100% plasser, med mulighet for 50% plasser. Det forutsetter at flere ønsker 50% plass.