×

Priser

Gjeldende makspris per måned fra og med 1.januar 2018:

  • Hel plass:    2910,-  Kost kr. 300,-/mnd i tillegg.

Gjeldende makspris per måned fra og med 1.januar 2019: 2990,-

Fra og med 1.august 2019 : 3040,-

Søskenmoderasjon:

  • 30% for barn nr.2
  • 50% for barn nr.3 og 4

Inntektsgradert foreldrebetaling.