×

Styret, valgkomite, SU og dugnadskomite

STYRET 2017-2018
Eierrepresentanter

 • Leder: Maud Wetherilt
 • Nestleder: Fred Ekstrøm
 • Foreldrerepresentanter:Kristian Tollan Seiersten og Therese Slang Raddum
 • Vara: Reidun Lilleholt Kraugerud

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)

 • Foreldrerepresentanter Trine Isaksen og Ingjerd Krogh-Kristiansen
 • Vara foreldre: Marit Sundby Iversen
 • Ansattes rep.: Heidi Andersen og Unni Løken Siggerud
 • Vara ansatte: 
 • Styrer/daglig leder: Anne S. Kallevig 

VALGKOMITE

 • Helene Bjørneby og Aage Martin Walberg

DUGNADSKOMITE

 • Henning Olsen og Carina Einander Hole