×

Nye lokaler til småbarna, Knøttene, og oppgradering av uteområdet med nye lekeapparater

Gøy og leke i tunnel!

I desember 2016 tok småbarna på avdelingen Knøttene i bruk nye lokaler. Barnehagen ble oppgradert med nytt tilbygg som føyer alle tre avdelinger sammen med et stort og flott garderobeområde i midten. Knøttene har egen tilrettelagt uteleke plass på baksiden av avd Snippen.

På uteplassen til de store barna, Hoppedora og Snippen, har vi fått nye, fine huskestativ.Det er lagt gummibark under huskene både for de store barna og på småbarnas område. 

Uteområdet har også fått en oppgradering i form av litt endringer i terrenget.Vi har fått en liten fotballbane og vi har naturlige akebakker.  Det er gode muligheter til variert lek.

Vi forsøker å beholde så mye som mulig av trær og naturlig vegetasjon. På grunn av sikkerhet har vi i år fjernet flere store trær som var i fare for å blåse ned.