×

Søknad om barnehageplass

Søknad om barnehageplass skjer via "oppvekstportalen" i Ås Kommune.

Benytt følgende link https://as.ist-asp.com/NO00214-pub/login.htm

Dysterlia barnehage tilbyr 100 % plasser, og 50 % plasser.

50 % plass kan tilbys dersom det benyttes hele dager, og at det er to barn som kan dele en 100 % (hel) plass. Dvs. to dagers og tre dagers uker.

Har du lyst å besøke barnehagen for å snakke med oss, se både inne og ute , er du velkommen. Du er velkommen til å se barnehagen utvendig og gjerne ta en titt inn gjennom vinduene etter stengetid også!