×

Priser

 

Gjeldende makspris per måned fra og med 1.januar 2019: 2990,- + kost kr 300,- per mnd

Fra og med 1.august 2019 : 3040,- + kostkr 300,- per mnd

Søskenmoderasjon:

  • 30% for barn nr.2
  • 50% for barn nr.3 og 4

Inntektsgradert foreldrebetaling.