×

Styret, valgkomite, SU og dugnadskomite

STYRET 2017-2018
Eierrepresentanter

 • Leder: Kristian Tollan Seiersten
 • Nesteder: Yan Linaker Dahl
 • Foreldrerepresentanter:Therese Slang Raddum og Trine E. Klette Isaksen
 • Vara: Kjell Magne Kjølsvik

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)

 • Foreldrerepresentanter: Ingjerd Krogh-Kristiansen og Kirstine Brandhøj
 • Vara foreldre: Therese Hagen
 • Ansattes rep.: Heidi Andersen og Eva Bergmaal
 • Vara ansatte: Eric Holtquist
 • Styrer/daglig leder: Anne S. Kallevig 

VALGKOMITE

 • Marit Sundby Iversen og Siri Grønneflåta

DUGNADSKOMITE

 • Håkon Sparre og Einar Schult