×

GDPR personopplysninger

 

Arkiv

 

Mapper på barn, som inneholder følgende:

 

·         Referat fra foreldresamtaler og andre møter vedrørende barna

 

·         Observasjons- og kartleggingsskjemaer

 

·         Helseerklæring

 

·         Relevant info fra foreldre

 

·         Vedtak, oppfølgingsplaner og rapporter

 

·         Samtykkeerklæringer

 

Formål: Nødvendig informasjon om barn og deres utvikling, som utgangspunkt for arbeidet vi skal utføre og samarbeid med foresatte.

 

Møteprotokoller:

 

Avdelingsmøter, ledermøter, personalmøter, plandager.

 

Formål: Referatføring av møtevirksomhet.

 

Tilgang: Daglig leder og pedagogiske ledere.

 

Protokoll fra styremøter.

 

Tilgang: Daglig leder

 

PC

 

4 bærbare PC èr som er passordbeskyttet.

 

Daglig leder og pedagogisk leder har en PC hver.

 

Lagring av:

 

·         Personopplysninger som navn, adresse, tlf, osv.

 

·         Ulike dokumenter i forhold til drift og arbeidet med barna; bl.a. rapporteringsskjemaer, kartlegginger, møtereferat, osv.

 

Formål: Dokumenter som utgangspunkt for det arbeidet vi skal utføre i forhold til barn og deres foresatte.

 

PBL- mentor

 

Nettbasert HMS system utarbeidet av PBL.

 

Lagre opplysninger om navn, adresse, tlf.nr.

 

Registrering av skader, ulykker og avvik.

 

Regnskap

 

Regnskapsfører: Pbl Regnskap AS

 

Revisor: Revisjonsselskapet Pedersen og Skogholt

 

Opplysninger om barn og foresattes navn, adresse, tlf, mail, kontonummer, osv.